Navegació interna

Accessibilitat

Tren dels Llacs està desenvolupat amb un disseny accessible


amb l'objectiu de garantir l'accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats físiques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés.

S'han tingut en compte les Pautes d'accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Access Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, aquest web s'adapta a les pautes del Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell WAI-AA, les quals van subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació. Val a dir, però que la majoria de pàgines d'aquest portal satisfan la WAI-AAA en la seva validació automàtica (no així en la seva validació manual).Estàndards i compatibilitat


Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 Transitional del W3C.

En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS2 del W3C.

Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.


Web escalable


Per a aquelles persones amb dificultats de visió hem programat el web de manera que pot utilitzar les funcionalitats dels navegadors per augmentar el text sense que la pàgina es desfiguri.

Com escalar amb Internet Explorer:
Visualitza - Mida de text - Més gran
Visualitza - Mida de text - Més petita

Com escalar la pàgina amb Mozilla Firefox:
Visualitza - Mida de text - Augmenta
Visualitza - Mida de text - Redueix

Tecles ràpides:
Ctrl++
Ctrl--


Ajudes a la navegació


Els enllaços disposen d'un atribut title amb una aclaració al respecte.

No existeixen enllaços amb una mateixa descripció i diferents destins i, en la mesura del que és possible, els enllaços tenen significat fora de context.

Tot el contingut es visualitza dins de la mateixa finestra, exceptuant els webs externs.

Tots els atributs del disseny visual de les pàgines s'han desenvolupat utilitzant CSS. Si un navegador o dispositiu de navegació no suporta fulls d'estil, el contingut segueix sent llegible gràcies al marcat estructural.